Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek met de ouders. Daarna volgt de eigenlijke intake met het kind. toSolve komt vervolgens met een behandelvoorstel, waarbij in overleg doel en tijdpad worden uitgestippeld.

Na elke vier sessies is er een gesprek met de ouders om de voortgang van het kind te bespreken en het behandelplan zo nodig bij te sturen. Na acht tot tien sessies kan een groot deel van de kinderen zelf weer verder.

Kinderen met ADHD of PDD-Nos krijgen structurele begeleiding, waarbij het kind en de problematiek bepalen of dat wekelijks is, of in een ander tijdsbestek.

Observatie thuis, eventueel ondersteund met video-opnamen, kan deel uitmaken van de behandeling. Dat geldt zowel voor kinderen met tijdelijke klachten, als voor kinderen met PDD-Nos/ADHD of ouders met opvoedkundige vragen.
 

Soms is therapie niet eens nodig en heeft u voldoende aan een goed gesprek. Met kennis van de achtergrond van het gedrag en praktische tips, kunt u als ouder zelf een vicieuze cirkel doorbreken. Ook een korte serie van een paar behandelsessies behoort tot de mogelijkheden.