Kinder(psycho)therapie omvat een breed scala aan behandelmethoden en wordt daarom ook integratieve therapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk is dat de therapeut een methode kan toepassen die het beste lijkt te passen bij het betreffende kind, waarbij het kind altijd centraal staat. toSolve is er voor:

  • kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die tijdelijk even uit balans zijn. Ze krijgen met behulp van kinderpsychotherapie een duwtje in de rug om zelf hun kracht terug te vinden.
  • groepjes kinderen. Ze worden weerbaarder door één van de trainingen. Daarbij hebben ze steun aan elkaar en spelenderwijs ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden om sterker in hun schoenen te staan.
  • Ouderbegeleiding ten behoeve van de therapie van hun kind.
  • kinderen met PDD-Nos of ADHD. Ze krijgen structurele begeleiding in hun persoonlijke groeiproces zodat ze op hun eigen manier in onze samenleving goed kunnen functioneren.

Kindertherapie kan voor kinderen met een diagnose PDD-Nos of ADHD, vergoed worden vanuit het PGB: Persoons Gebonden Budget. In andere gevallen vergoedt de zorgverzekeraar vaak een deel van de kosten uit de aanvullende verzekering. U kunt zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken met toSolve.